24 august 2016

Hede-Melbærris

Kronhedevej
Hede-Melbærris
Der var næsten ingen bær.


Stedet for fundet, men den var rigtig mange steder  på kanten af heden langs Kronhedevej.


Flerårig Knavel21 august 2016

Strandbo

Hoverdal Plantage

Strandbo
Tidligere fundet drivende i vestenden af søen
Voksested i østenden på sydsiden af søen

Enskællet Sumpstrå

Krybende RanunkelEfter at man har ryddet et meget tæt vildnis af fældede bjergfyr, er det muligt at komme hen til et mindre  vandområde øst for brandbæltet og syd for den større sø.

Liden Soldug


Blomsterskaftet er dobbelt så lang som bladene


Liden Blærerod i et stort område


Aflangbladet Vandaks
I begge områderBrun Næbfrø i tæt bestand
Lavvandet område set mod øst

Lavvandet område set mod vest

På kortet
2 Strandbo, Krybende Ranunkel og Enskællet Sumpstrå
1 Øvrige fund
Brun Næbfrø og Liden Blærerod også fundet i Lille rende til søen.


20 august 2016

Søblad

Vildbjerg Søpark
Søblad
Rosmarinlyng

Tranebær

Lidt tættere på

Hugorm, yngel

Dynd-Star

Tørst


19 august 2016

En tur i haven

På egen parcel
Hækken er blebet klippet
Plettet Arum


Grøn Høgeskæg

Have-Hibiskus

Skjern Å
Gul Fladbælg

Dunet Dueurt15 august 2016

Hvid Lyng

Dejbjerg Hede
Lyng, snehvid

Lyng, som den plejer at se ud


14 august 2016

Ulvefod

Hoverdal plantage
Otteradet UlvefodFemradet Ulvefod

Cypres-UlvefodStålorm

Tyttebær

I dette område sås bl. a. også

Djævelsbid
Smalbladet Høgeurt
Guldblomme (kun grundblade)
Tormentil Potentil
Klokkelyng
Mosebølle
Revling
Tandbælg
Bjerg-Rørhvene
Blåtop
Bølget Bunke
Hirse-Star
Vestlig Tue-kogleaks


Kort med omtrentlig placering af fundsteder for Ulvefod


Ved brandbæltet i den vestlige del
Almindelig kobbervandnymfe, han