24 september 2016

Pors

Hoverdal plantage
Pors med hanblomster, gule
og hunblonster, mørkrøde


Mangestænglet Sumpstrå

Området, der nu er noget udtørret

og som det så ud i August


23 september 2016

Pilledrager

Græm badesø i Husby Klitplantage
Pilledrager
(en 6-8 cm høj bregne, der vokser i vand)
og lidt detaljer
De unge blade har indrullet spids


De blomstrende Knærod var væk og aldeles borte,
men der var masser af unge individer til at tage over.


17 september 2016

Dejbjerg Plantage

Dejbjerg Plantage
Kæmpe-Pileurt

Japan-Pileurt

Almindelig Gyldenris


Blåbær

Mosebølle

Tyttebær
(mellem Blåbær)

Ingen Hede-Melbærris.

Udsigt over området


12 september 2016

Lønborg Hede

Lønborg hede. Sydlige del af Drivvejen (1 på kortet)
Hede-Melbærris
overalt, men ingen bær


Lønborg Hede (2 på kortet)
Rosmarin-LyngStore omåder

Lidt tættere på

Klokke-Lyng

Smalbladet Høgeurt

Benbræk

Pors


Tue-Kogleaks

Smalbladet kæruld

Sø-Kogleaks

Mose-Bølle

Næb-StarKort


Forklaring til kortet


11 september 2016

Eng-Viol

Dolmose syd for Lemvig

Eng-Viol


Rundbladet Soldug

Kær-Dueurt

Sværtevæld

Skov-Hanekro

Liden Siv


09 september 2016

Mangeblomstret Rose

Parkeringsplads ved Gosmer-huset ved Lilleå
Mangeblomstret Rose
Tørst


08 september 2016

Ris-Dueurt

Likbakke i Stråsø Plantage i et lille fugtigt skovområde på skrånende terræn.
Ris-Dueurt
Der ses Glat Dueurt i baggrunden (med de bredere blade)
se tråd på Fugle&Natur
Der var ingen Hede-Melbærris på Vind Hede eller i dette hedeområde.